tennguoidepnhat.net
Hình ảnh Bác Hồ qua các mùa Xuân
Trong 24 năm làm Chủ tịch nước, Bác Hồ đã trải qua 9 mùa Xuân tại chiến khu Việt Bác. 15 mùa Xuân còn lại Bác đón Tết cùng đồng bào cả nước ở Thủ đô Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc n…