tennguoidepnhat.net
Từ trái tim chân thật…
Ðến xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) hỏi tên Mộ Lục (ông Lục), bất kể người già hay trẻ đều biết và rất tự hào về người con của dân tộc Thái, vừa giỏi văn hóa – văn nghệ vừa giỏi vận động b…