tennguoidepnhat.net
Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch: Người bác sỹ luôn noi theo Bác Hồ kính yêu
Ngày 2/9/1945, nhân dân Nam Bộ kéo về Quảng trường Norodom (gần nhà thờ Đức Bà) chờ được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Cũng trong buổi ngày hôm …