tennguoidepnhat.net
Bác Hồ tăng gia rau cải
Trong mọi công việc, kể cả trong công tác lẫn tăng gia sản xuất, Bác luôn tính toán sao cho có khoa học để có thể đem lại hiệu quả cao nhất. Mùa đông năm 1952, lúc đó tôi đang công tác ở Văn phòng …