tennguoidepnhat.net
Trong Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước
Trong Đại hội năm ấy có sáu thiếu nhi đi dự và được Bác rất quan tâm. Hôm cuối Đại hội, các cháu rất vinh dự được lên ghế Đoàn chủ tịch với Bác. Sướng quá, các cháu chạy ùa lên. Bác Hồ và Bác Tôn k…