tennguoidepnhat.net
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Người âm thầm thực hiện điều “mong” của Bác Hồ Gần 23 năm qua, ông Hoàng Nghĩa Tạc, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố (TP) Hồ Chí Minh lặng lẽ gửi tặng sách Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí M…