tennguoidepnhat.net
Bức vẽ lịch sử của Bác Hồ trên chiếc bình sứ Hải Dương
Trong những kỷ niệm của Bác Hồ với công nhân Việt Nam, bức ảnh “Bác để lại bức vẽ lịch sử” trên chiếc bình sứ Hải Dương, có vị trí đặc biệt. Trong ảnh, một nữ công nhân trẻ cầm chiếc bình để Bác vẽ…