tennguoidepnhat.net
Nhớ mùa thu cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về pháp luật
Hàng năm, khi mùa thu về, nhân dân ta không một ai là không nhớ đến sự kiện “Tổng khởi nghĩa Tháng Tám” giành chính quyền về tay nhân dân cùng với bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam …