tennguoidepnhat.net
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
(ĐCSVN) – Ngày 30/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cá…