tennguoidepnhat.net
Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan
Trong mấy năm qua, cứ gần tới một ngày lễ trọng đại của đất nước, là một số tổ chức, cá nhân lại tiến hành các hoạt động để qua đó bôi nhọ chế độ, xuyên tạc lịch sử. Gần đây, từ các sự kiện có liên…