tennguoidepnhat.net
Tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo gương Bác
(ĐCSVN) – Ngày 24/8, tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú T…