tennguoidepnhat.net
Được chụp ảnh với Bác Hồ
Mờ sáng ngày 10/12/1961, anh Phan Đình Sung gõ cửa phòng tôi ở trụ sở Báo đường Hồng Bàng (TP. Vinh), nói nhỏ giọng Huế: – Dương Huy, dậy đi công tác đặc biệt!…