tennguoidepnhat.net
Cựu tù Côn Đảo và những giọt nước mắt khi được “gặp” Bác Hồ
Trong những ngày tháng 7, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được đón tiếp rất nhiều Đoàn Người có công với cách mạng. Nhân dịp này, chúng tôi may mắn được gặp, chia sẻ cùng một tù chính trị bị giam…