tennguoidepnhat.net
Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị về việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897)
Ngày 03-8-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897) ngày 01-8-2013, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu r…