tennguoidepnhat.net
Thi đua ái quốc theo gương Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ đất nước Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 19/1…