tennguoidepnhat.net
Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh về đền ơn đáp nghĩa
(Chinhphu.vn) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.