tennguoidepnhat.net
Hành trình 102 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Ngày này, cách đây vừa tròn 102 năm, vào ngày 05/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn – Gia Định (Nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mớ…