tennguoidepnhat.net
Báo chí với phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(ĐCSVN) – Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan tr…