tennguoidepnhat.net
“Người đi tìm hình của Nước”
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước (6/1911). Ảnh internet Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đã một lần được nghe, đ…