tennguoidepnhat.net
Để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành thường xuyên, tự giác
(ĐCSVN) – Chỉ thị 03-CT/TW có nội dung rất quan trọng là làm sao đưa việc học tập làm theo gương Bác thành việc làm thường xuyên lan tỏa trong đời sống xã hội, trong toàn bộ hệ thống chính tr…