tennguoidepnhat.net
“Nhờ cụ cầu Đức Chúa ban phúc cho Tổ quốc”
Ngày 23/1/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Giám mục Lê Hữu Từ, đề nghị giám mục tiếp tục ủng hộ chính phủ. – Ngày 23/1/1947, trong bối cảnh chiến tranh đã mở rộng ra cả nước, khối đo…