tennguoidepnhat.net
“Lenin bất diệt sẽ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”
Nguyễn Ái Quốc đã viết một bài bày tỏ cảm xúc trước sự kiện này và được đăng trên tờ “Pravda” (Sự Thật). – Ngày 22/1/1924, Nguyễn Ái Quốc đang học và làm việc tại Liên Xô thì nhận được tin V.…