tennguoidepnhat.net
Học và làm theo Bác để “lòng trong, trí sáng”
(VOV) -Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không thể là việc làm mang tính phong trào mà phải là việc làm thường xuyên. Thấm nhuần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tôn…