tennguoidepnhat.net
Chuyên cơ chở Bác Hồ đón khách tham quan
Chiếc chuyên cơ IL14-C482 từng chở Bác Hồ nhiều lần đi công tác được đặt tại bảo tàng quân sự Việt Nam Sau khi được phục hồi, chiếc chuyên cơ IL14-C482 từng chở Bác Hồ nhiều lần đi công tác được đặ…