tennguoidepnhat.net
Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam qua những bức ảnh
(Dân trí) – Từ đội tuyên truyền giải phóng quân đến những cuộc trường chinh vĩ đại giải phóng dân tộc đều mang đậm dấu ấn của vị Cha già dân tộc – người luôn dõi theo từng bước phát tri…