tennguoidepnhat.net
Những sinh nhật giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để tránh tổ chức, tiếp đón linh đình, dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đi thăm chùa, đi công tác hay làm thơ tự trào… > ‘Người bạn Pháp của Việt Nam’ kể chuyện Hồ Chí …