tennguoidepnhat.net
Theo chân Bác trên đất nước Hoa Hồng (tiếp theo)
(ĐCSVN) – Trong ba ngày từ 13 đến 17 tháng 8 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bulgaria. Trong chuyến thăm ba ngày ng…