tennguoidepnhat.net
Hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968
(VOV) – Cuộc tổng tấn công Mậu Thân mãi khắc sâu trong lịch sử Việt Nam như một bản trường ca bất tử về một dân tộc anh hùng Ký ức của những người làm nên chiến dịch Tết Mậu Thân TP HCM kỷ ni…