tennguoidepnhat.net
Gặp người bắn rơi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng trong trận chiến lịch sử
40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”: Trong trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân Việt Nam đã lập những chiến công giòn giã, góp phần vào thắng lợi vang dội củ…