tennguoidepnhat.net
Hiệp định Paris – Sự khẳng định quyền tự quyết dân tộc của người Việt Nam
QĐND – Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế, chỉ được thực hiện khi kết cục thắng – thua trên chiến trường của các bên tham chiến đã…