tennguoidepnhat.net
Có những giá trị của quá khứ lại đang ở phía trước
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” QĐND-40 năm đã trôi qua kể từ 12 ngày đêm khói lửa chiến đấu với cuộc tấn công điên cuồng của không quân Mỹ vào thủ đô Hà Nội và thành p…