tennguoidepnhat.net
Kỳ 1: “Trận địa mới” ở Pa-ri
Đấu tranh dư luận ở Pa-ri QĐND – Những năm sau này, khi chiến tranh đã chấm dứt và đất nước đã thống nhất, nhiều người bạn hỏi tôi: “Cậu ngồi ở Hội nghị Pa-ri gần 5 năm, họp báo gần trăm lần,…