tennguoidepnhat.net
Ra mắt cuốn sách “Đối mặt với B.52”
(Chinhphu.vn) – Nhân dịp kỉ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, ngày 4/12, NXB Trẻ và công ty Tomorrow Media đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Đối mặt với B.52”. Trong khoảng thời gi…