tennguoidepnhat.net
Từ thắng lợi chiến trường đến thắng lợi ngoại giao
Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Pa-ri (27-1-1973 / 27-1-2013) Kỳ 1: Làm lung lay ý chí xâm lược QĐND – Thắng lợi của Việt Nam tại Hội nghị Pa-ri 40 năm về trước có ý nghĩa về quân sự, chính …