tennguoidepnhat.net
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Để có đoàn kết quốc tế, đoàn kết dân tộc phải mạnh
Có nhiều yếu tố hội tụ làm nên phẩm chất đặc biệt của Bà – một trí thức từng theo học ” trường Tây”, một nhà yêu nước và cách mạng, một nhà ngoại giao xuất sắc, một nhân vật lịch sử của…