tennguoidepnhat.net
Những địa điểm lịch sử của Hiệp định Paris
(VOV) – Đó là những nơi đã ghi dấu chặng đường đàm phán kéo dài suốt 5 năm để đi tới lễ ký cuối cùng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kléber Hiệp định Paris: Người phục vụ dễ mến tại Choisy-le-…