tennguoidepnhat.net
Hiệp định Paris và tấm lòng bè bạn quốc tế
(VOV) -Những người bạn quốc tế mang đến những câu chuyện xúc động cũng như những tình cảm thắm thiết dành cho nhân dân Việt Nam. Ký ức sâu đậm của cựu nghị sĩ Pháp về Hội nghị Paris Chủ tịch nước: …