tennguoidepnhat.net
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ với hòa đàm Paris
(VOV) -Lê Đức Thọ từng khiến Kissinger phải thốt lên rằng: Ông là một đối thủ xứng đáng. 40 năm Hiệp định Paris Paris – sự lựa chọn sáng suốt Chương trình phát thanh đặc biệt 40 năm Hiệp định Paris…