tennguoidepnhat.net
Hòa đàm Paris: Mỹ xếp Việt Nam Cộng hòa ở đâu?
Trong khi Rostow cho rằng phải đẩy Thiệu lên tuyến đầu của đàm phán thì Harriman tin rằng Mỹ và Bắc Việt Nam là hai thành phần chính trong đàm phán. >> Kỳ 1: Hòa đàm Paris 1968: Trò chơi hai …