tennguoidepnhat.net
Hòa đàm Paris 1968: Áp lực gia tăng
Để giải quyết các vấn đề của mình, Humphrey không nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía tống thống. >> Kỳ 1: Hòa đàm Paris 1968: Trò chơi hai cấp độ? >> Kỳ 2: Hòa đàm Paris: Mỹ xếp Việt Nam…