tennguoidepnhat.net
Linebacker-II: ‘Sai lầm ngay khi mới bắt đầu’
Sai lầm nối tiếp sai lầm khiến Mỹ phải trả giá đắt ở Việt Nam, cho sự liều lĩnh của phe diều hâu trong Nhà Trắng, dưới thời Tổng thống Nixon. (ĐVO) Trong cuốn hồi ký “Cuộc chiến 11 ngày” của Rober…