tennguoidepnhat.net
Quật đổ siêu pháo đài bay
Trong Chiến tranh lạnh, tên lửa S-75 (SAM-2) được chế tạo để chống lại B52, bảo vệ bầu trời Liên Xô và các nước Đông Âu. Thế nhưng, sau nhiều lần được cải tiến, hai “kỳ phùng địch thủ” này lại đối …