tennguoidepnhat.net
Nói về trận đánh B-52 khiến BBC ‘im bặt’
Tình hình cuối năm 1971 đang vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị chiến dịch Quảng Trị 1972, vì vậy cán bộ chiến sĩ B8 phải khẩn trương, nhanh chóng tìm ra phương án đánh B-52 (ĐVO) Cuối năm 1971, phía t…