tennguoidepnhat.net
Ký ức một vị tướng
Tướng Khiupenen A.I. đến thủ đô Hà Nội sáng 15/12/1972, ba ngày trước khi hàng trăm chiếc siêu pháo đài bay B52 của Mỹ thực hiện chiến dịch Linebacker II. >> ‘Chúng tôi từng chiến đấu ở…