tennguoidepnhat.net
Truyền thống bộ đội PKKQ qua ảnh (kỳ 2)
Bộ đội radar không chỉ đóng vai trò “con mắt” canh giữ, mà còn làm nhiệm vụ dẫn đường cho phi công ta tiêu diệt địch trên vùng trời, vùng biển. >> Truyền thống bộ đội PKKQ qua ảnh…