tennguoidepnhat.net
Triển lãm sách báo ‘Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không’
(ĐVO) Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), thực hiện kế hoạch số 232/KH-TH của Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm chiến thắng …