tennguoidepnhat.net
S-300 sẵn sàng bảo vệ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
Về Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân), đơn vị chủ công đánh B-52 trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vào những ngày tháng 11, chúng tôi được chứng kiến khí thế l…