tennguoidepnhat.net
Bắn hạ B-52 và F-117A: Hai chiến công, một niềm tự hào (kỳ 2)
Đến nay, dù đã nhận câu trả lời về việc một quả tên lửa cũ kỹ từ những năm 1960 lại có thể kết liễu “kỳ quan kỹ thuật” ngốn hàng tỷ đô la để chế tạo, giới quân sự Mỹ vẫn chưa hết lo lắn…