tennguoidepnhat.net
Bắn hạ B-52 và F-117A: Hai chiến công, một niềm tự hào
Chiến thắng B-52 của Việt Nam năm 1972 và việc Nam Tư bắn hạ máy bay tàng hình F-117A (1999) cho thấy, con người vẫn là yếu tố quyết định trong chiến tranh. 37 năm trước, bộ đội Phòng không –…