tennguoidepnhat.net
17 trận đánh độc đáo của bộ đội PK-KQ (kỳ 2)
Bộ đội radar không chỉ đóng vai trò “con mắt” canh giữ, mà còn làm nhiệm vụ dẫn đường cho phi công ta tiêu diệt địch trên vùng trời, vùng biển. >> Kỳ 1: Đạn pháo đan lưới lửa Kỳ 2…